top of page

Erasektor, avalik sektor ja katusorganisatsioon?

Mis vahe on erasektoril ja avalikul sektoril?

Erinevus erasektori ja avaliku sektori vahel seisneb nende tegevusvaldkondades, eesmärkides, omandivormides, rahastamises ja reguleerimises.

Erasektor hõlmab eraettevõtteid, mis tegutsevad peamiselt kasumi teenimise eesmärgil. Eraettevõtted võivad tegutseda erinevates valdkondades, nagu näiteks tootmine, teenindus, kaubandus, finantsteenused jne. Eraettevõtted kuuluvad eraomandisse ja nende tegevust reguleeritakse peamiselt turujõudude poolt, st nõudluse ja pakkumise seaduste kaudu.

Avalik sektor hõlmab riigi ja kohalike omavalitsuste tegevust. Avaliku sektori eesmärk on tagada kodanikele kvaliteetsed avalikud teenused, nagu haridus, tervishoid, sotsiaalkaitse, infrastruktuur jne. Avaliku sektori tegevus rahastatakse peamiselt maksudest ja valitsuse kulutustest ning selle tegevust reguleerivad seadused ja õigusaktid, mida kehtestab valitsus.

Lisaks erinevatele eesmärkidele ja omandivormidele on erasektor ja avalik sektor erinevad ka nende reguleerimise ja rahastamise viiside poolest. Eraldi valdkonnad on kriitilised majandusele ja ühiskonnale ning nende koostöö ja koordineeritud tegevus on oluline, et tagada jätkusuutlik majanduslik areng ja sotsiaalne heaolu.


Mis on katusorganisatsioon?


Katusorganisatsioon on organisatsioon, mis ühendab erinevaid sarnaseid eesmärke, valdkondi, huvirühmi või liikmeid ühendavaid organisatsioone. Katusorganisatsiooni roll on pakkuda neile koostöö- ja koordineerimisvõimalusi, et saavutada ühiseid eesmärke ja edendada nende valdkondade huvisid.

Katusorganisatsiooni liikmed võivad olla nii üksikisikud kui ka organisatsioonid, mis tegutsevad erinevates sektorites ja tegevusvaldkondades. Katusorganisatsioonid võivad olla riiklikul, rahvusvahelisel või kohalikul tasandil ning nende eesmärgid võivad olla väga erinevad, näiteks haridus, tervishoid, sotsiaalne heaolu, inimõigused, keskkonnakaitse jne.

Katusorganisatsioonid võivad pakkuda erinevaid teenuseid ja ressursse, näiteks koolitusi, juhendamist, poliitikate kujundamist, teadusuuringuid, teabe jagamist ja lobitööd. Katusorganisatsioonid aitavad oma liikmetel oma tegevusi paremini koordineerida, nende häälel tugevamalt kõlada ning tagada, et nende huvid on esindatud kõrgemal tasandil. Katusorganisatsioonid on sageli ka olulised sidusrühmad valitsuste, ametiasutuste ja teiste organisatsioonidega suhtlemisel.


Keegi Sinu tuttav on huvitatud sellest infost?

Ole aga lahke ning jaga postitust temaga!


Seniks, kirjutamiseni ja lugemiseni!

Comments


bottom of page